четвъртък, 18 декември 2008 г.

Майкъл Кремо в България


Познат е на международната читателска, научна и академична общност като интересен събеседник, автор на бестселъри, изследовател и популяризатор на науката.
Член е на Световния Археологически Конгрес (World Archeological Congress), Европейската асоциация на археолозите (European Association of Archaeologists), Асоциация "Философия на науката" (Philosophy of Science Association) и Общество "История на науката" (History of Science Society). Взима участие в организиране на V Световен археологически конгрес (21 - 26 юни 2003 г.), секция "История на археологията".
Специализирал е история на археологията и археологически аномалии.
Основен обект на неговия научен интерес е въпроса за произхода, същността и перспективите пред човека. В научните си изследвания прилага комплексен, интердисциплинарен и енциклопедичен подход. Представител е на Ведичическото направлeние в съвременния научен креационизъм. Сътрудник е на Бхактиведанта институт, САЩ (Bhaktivedanta Institute, USA).
Участва активно в международния културен и научен обмен (научни конференции и симпозиуми, лекции и срещи с представители на научната, академичната общност и широката общественост, срещи с читатели, общуване с медиите), пътувайки интензивно през по-голямата част от годината.
В непосредствените си лични контакти с най-разнообразна аудитория на много места по света, той разкрива широкия си интерес и задълбочени познания в различни области на познанието.
Автор е на няколко книги, превърнали се в световни бест-селъри, две от които са преведени и на български език.
Уважаван гост и лектор е в редица реномирани и добре познати международни научни и академични институции: Кралски Британски Институт за разпространение на научни знания, Руската академия на науките, Дарвинов музей в Москва; университети и колежи в: Кентъки, Оклахома, Аризона, Мериленд, Нюарк, Бъркли, Сиатъл, Лондон, Ню Касъл, Амстердам, Лисабон, Лувеин, Берн, Грьонинген, Утрехт, Гент, Варшава, Прага, Будапеща, Москва и много други градове по света.

Интервю от в-к Дума
Майкъл Кремо е роден на 15 юли 1948 г. в САЩ. Познат е на международната читателска, научна и академична общност като интересен събеседник, автор на бестселъри, изследовател и популяризатор на науката. Основен обект на неговия научен интерес е въпросът за произхода, същността и перспективите пред човека. Той е един от отявлените отрицатели на Чарлз Дарвин и смята, че надсетивен ум е създал нашата планета Земя и нас - нейните обитатели. Автор е на няколко книги, превърнали се в световни бестселъри, две от които са издадени и у нас от ИК БАРД. Канен е за лектор от Кралския Британски институт за разпространение на научни знания, от Руската академия на науките, от Дарвиновия музей в Москва и от университети в цял свят. В момента е в България също като гост лектор в Софийския университет.
- Г-н Кремо, бяхте сред първите преди година учени, които се опълчиха на теорията на Дарвин и заявиха, че човекът не е еволюирал от маймуната, а е деволюирал от нивото на чисто съзнание. Потвърди ли се теорията ви през последните години? Как я възприемат хората?

- Напоследък има засилен интерес към дейността ми в научните среди и обществото. Книгите ми се превеждат на все повече езици. Много от текстовете ми се публикуват в научни издания, едно от които е археологическото списание “Древност”. Мисля, че има нарастващ интерес към алтернативните възгледи за произхода и древността на човешкия род, изразени в книгите и лекциите ми.В своята първа книга “Забранената история на човешката цивилизация” представям археологически доказателства, които противоречат на Дарвиновата теория за еволюцията. Дарвинистите твърдят, че хора като нас са се появили преди 100-200 хил. години, а преди това е имало само примитивни човекоподобни. В резултат на 8-годишно изследване в историята на археологията в различни региони на света открих стотици доказателства - човешки кости и артефакти на милиони години. След като прочетоха книгата ми, хората попитаха какво е обяснението на теорията за произхода на човека, ако всички поднесени от мен археологически доказателства противоречат на Дарвиновата теория.В новата си книга “Човешката деволюция” предлагам ведическа алтернатива на Дарвиновата теория, основаваща се на древните санскритски текстове на Индия. Основното, което казвам в книгата, е, че не сме еволюирали от материята, а сме деволюирали от нивото на чистото съзнание. Говоря и за процеса, по който съзнанието може да бъде възстановено до своето чисто състояние - основна цел на човешкия живот, силно повлиян от материалната концепция.

- Върху какво работите в момента и какво да очакват читателите ви?

- В момента работя върху книга с работно заглавие “Забранената археология 2”. След издаването на “Забранената археология” съм открил много нови доказателства за изключителната древност на човечеството.

- Бихте ли споделили нещо от новата си книга?

- Има много интересни случаи. Например този в местността Пердика в Гърция, където тамошен археолог е намерил останки от убит мамут. Мястото според него е на 3 милиона години. Само хора са в състояние да ловуват такова огромно животно, така че това може да е доказателство за присъствието на хора на Балканите преди 3 милиона години.

- Кои автори ви вдъхновяват в изследователската работа?

- Колкото и да е странно, черпя вдъхновение от Дарвиновия труд “За произхода на видовете”. Въпреки добрите си намерения той е допуснал грешки, много популярни днес, които изпитвам необходимост да поправя. В интерес на истината някои ме наричат “Преродилият се Дарвин”, казвайки, че съм се родил отново, за да се поправя. В личен план и в академичните си изследвания се вдъхновявам не само от научните трудове, но и от древните текстове на Индия, като “Бхагавад-гита” и “Бхагавата-пурана”. От тях съм научил много неща, които не съм чул в училище и в университета. Например това, че хората са съществували на земята още от най-древни времена. За пръв път прочетох това във ведическите произведения. Тогава се запитах дали има доказателства, подкрепящи тази теза, и това даде начало на изследванията ми, довели до “Забранената археология” и “Човешката деволюция: ведическа алтернатива на теорията на Дарвин”.

- Социологически изследвания сред младежта у нас показват, че около 40% от младите не виждат смисъл да четат, а повече от 40% не знаят кой е Дарвин. Каква според вас е ролята на образователната система?

- Да, много хора днес не четат книги, но и много четат. Затова все още има книжарници. Опитвам се да стигна до хората с помощта на различни средства: книги, вестници, списания, открити лекции, радио- и телевизионни интервюта, интернет. Наистина много от младежите не четат, освен ако не са принудени в училище. Добре е, в известен смисъл, че някои от тях не знаят кой е Дарвин. Би било интересно да се проучи колко от тях приемат дарвинизма, както се преподава днес. В САЩ според “Галъп” само 10% от хората приемат Дарвиновата теория, 30% считат, че Бог е създал живите същества чрез еволюция, ръководейки процеса, а около 50% от населението вярва, че хората са създадени от Бог такива, каквито са. Съществуват големи дебати относно това как да се преподава тази теория в училищата. Неотдавна Съветът на Европа прие резолюция, с която страните членки са подканени да изключат алтернативни на Дарвиновата теория от училищата. (След доклад на ПАСЕ за “опасностите от креационизма в образованието”.) Това е грешка - едно демократично общество не би трябвало да действа по този начин.Големият процент от учените подкрепят Дарвиновата теория, но хората трябва да знаят, че има малцинство, което не я приема. Мисля, че в държавните училища трябва да бъде отчетено в няколко урока, че Дарвиновата теория има опозиция. Аз самият съм пример за това. Идвам от Хърватска, където изнесох два доклада срещу Дарвиновата теория. Опозицията срещу дарвинизма е факт и тя трябва да бъде отразена пропорционално в учебните програми, а учениците в държавните училища, поддържани от данъкоплатеца, трябва сами да направят своя избор.

- В своята книга “Структура на научните революции” Томас Кун говори повече или по-малко за същото. За смяната на парадигмата, за фактите, които противоречат на доминиращата в момента концепция в науката, за цензурата. Това може да бъде свързано с дарвинизма и цензурирането, което учените-дарвинисти налагат на всички идеи, противоречащи на тази теория.

- Съгласен съм, че теоретичните предубеждения и представи предопределят това как учените се отнасят към фактите. Аз наричам това “процес на филтриране на познанието”, действащ в света на науката. “Филтърът” е Дарвиновата теория, около която съвременните учени се обединяват. Тя може да бъде сравнена с парадигмите, за които Кун говори в книгата си. Фактите и доказателствата, които я потвърждават, лесно преминават през филтъра. Тези неща се преподават в учебните заведения и се дискутират в медиите. Фактите, които радикално противоречат на дарвинизма, биват филтрирани, изоставяни и в крайна сметка - забравяни, в някои случаи дори с натиск. Кун твърди, че понякога има толкова много филтрирани доказателства и факти, че постепенно учените не могат да ги избегнат или премълчат. Така с времето може да се стигне до смяна на парадигмата. Може да се каже, че се опитвам да провокирам точно това и че днес светът е на ръба на такава промяна. Аз наричам това предоговаряне на фундаменталната представа за реалността.Преди стотина години учените, преподавателите, просветителите, религиозните дейци и хората, като цяло, са стигнали до съгласие, че Дарвиновата теория за еволюцията е най-доброто обяснение на произхода на човека и другите животински видове. Това е напълно материалистическо обяснение. Днес все повече доказателства от различни сфери на науката поставят под съмнение ключови аспекти на тази теория. Аз я подлагам на съмнение от археологическа гледна точка. Мисля, че това, което виждаме днес, е опит за предоговаряне на общоприетото по отношение на произхода на човека и видовете. В тези преговори участват също креационистите, алтернативната наука и тези, които споделят възгледите за Разумния създател. Мисля, че и основната наука трябва да вземе участие в предоговарянето. Образователната система трябва да даде възможност на всички хора да научат за това. Мисля, че следващите десетилетия ще доведат до изместване на Дарвиновата теория като основно разбиране за произхода на човека и видовете.
Въпроси: Асен Генов в-к ДУМА (27 октомври 2007)

Няма коментари: