сряда, 23 юни 2010 г.

Стари факти - нови идеи?( Из моето посещение в Палеонтологически музей "Ю.А.Орлов" към РАН - Москва)
От 15 до 21 юни 2004 г. бях в командировка във връзка с провеждането на Международен фестивал в Москва. Тъй като тук засягам преди всичко въпроси свързани с палеонтологията, на 20 юни посетих благодарение на организаторката на фестивала Светлана Гончар и екскурзоводката Катя един от най-големите палеонтологически музеи в Европа - този в Москва! Историята на музея и повече информация за изложените там експонати може да прочетете на следния сайт: http://www.paleo.ru/
Моето посещение в музея бе един вид проверка, доколко старите теории на дарвинизма и в частност униформистката геология са верни. За щастие носех видеокамера със себе си, което ми позволи да заснема филм и веществени доказателства, подвърждаващи хипотезата ми за младата възраст на Земята и катастрофалните събития, довели до масово измиране на всички видове, изложени в този музей. Това което прави впечатление е чудесната запазеност на находките. В наши дни и при познатите ни атмосферни условия такова съхраняване на органичен материал без следи от ерозия и разлагане е абсурдно. Още повече, че най-новите научни изследвания в САЩ и Канада сочат, че в праисторически времена количеството на кислорода е било по-високо от днешното - 32% срещу 21% днес. А както знаем, кислородът е главен фактор за протичане на гнилостните процеси. Как да си обясним находки от крехък материал като динозавърски яйца, които са останали недокоснати от зъбите на времето! Как ще ми обяснят професионалните палеонтолози чудесно запазените отпечатъци от стъпки на дребни бозайници, показани по-долу? По тях няма следи от ерозия. Защо не се запазват такива следи в наши дни? Как е възможно всички тези находки да се запазят в триизмерни форми и с най- малки подробности по тях в продължение на милиони години, ако теорията на Чарлз Лайъл за геологията е вярна? Та нали според тази теория земните пластове непрекъснато се преобръщали, макар и бавно? Но в такъв случай находките биха се смачкали и се стрили на прах от огромното налягане, причинени от самото разместване на пластовете?Или не е имало никакво разместване и находките са стояли винаги там, на едно и също място от деня на смъртта си до ден-днешен? Остава открит и друг въпрос. Защо са открити толкова малко фосили по цял свят? Дори всички експонати изложени в най-големите природонаучни музеи в света едва покриват територията на съвременна Москва! Ако действително е имало бавен процес на развитие и естествена смърт на тогавашната фауна и флора, би трябвало да се открият достатъчно фосили във всички пластове. Или може би става дума за масова внезапна смърт и бързо вкаменяване? Не е ли била Земята много по-млада, отколкото ни представя ортодоксалната наука? Наскоро през 2000 г. от 8-11 ноември в град Харков, Украйна се проведе научна конференция на геолозите от цял свят, в която се излагат сериозни доказателства за младата възраст на Земята - по-малко от 30 млн.години! Не са ли тези находки и фрагменти единствените оцелели от катастрофални събития екземпляри? Оставям тези въпроси на уважаемите читатели без коментар. Нека те сами да преценят, коя хипотеза е по-достоверна, разглеждайки моята галерия от снимки, представени в моя сайт: http://arheo-filipov.hit.bg/new_p5.हतं

Няма коментари: