четвъртък, 8 юли 2010 г.

Загадъчния Valles Marineris


‎" Белегът на Марс" или " Битката на титаните". Така можем да озаглавим тази снимка. Интересен е този " белег" на повърхността на тази планета, наречена Valles Marineris, който всъщност представлява пролом. Загадъчен е обаче неговия произход, както и преданията на древните народи за него. Интересното е, че в своите мито...ве, древните народи говорят за " битката на титаните". Кои са тези титани? Защо древните гърци са наричали тази планета Арес, а римляните - Марс ? Ако се вгледате внимателно в този пролом, ще забележите, че той не е създаден от ерозионни процеси, каквито наблюдаваме на Земята. Освен това около " белега" и на разстояние от него се забелязват черни следи, сякаш от обгаряне. Ако се върнем назад във времето, ще видим, че планетите в слънчевата ни система са били много по-близо една до друга. Това от една страна обяснява, откъде древните народи са имали познания за планети, които откриваме едва в предишния век, като Нептун и Плутон ( тогава те се виждали с просто око) и какво всъщност представлява тази " битка на титаните". Последните проучвания на космически сонди в орбитата около Марс и Юпитер и нейните спътници, дадоха възможност на учените да предположат, че вероятно по това време планетите са се движили толкова близо една до друга, че се получава геомагнитни смущения, което от своя страна води до...гигантски електрически изпразвания във вид на мълнии помежду си ! Това обяснява и следите от обгарянията върху Valles Marineris. Тези гигантски междупланетни мълнии вероятно са направили голямо впечатление на древния човек, за да нарече този спектакъл " битка на титаните"! Трябва да се отбележи, че подобни следи от мълнии върху планети има и върху спътника на Юпитер - Европа. Те са във вид на осморки. Това изключва да е ерозионен процес, а по-скоро следи от прорязване. Може би трябва да се замислим дали в митовете и легендите не се крие информация за вече станали реални събития? Може би науката трябва за в бъдеще да им обърне по- сериозно внимание.
Александър Филипов

Няма коментари: