понеделник, 7 юли 2008 г.

Бил ли е в древността климатът на Балканите тропически?


Днес ще се спра на една според мен много интересна и малко дискутирана тема – темата за климатът на Балканите в древността. Имам предвид периода от 8000 г.пр.Хр. до V – VI век сл.Хр. Дълго време се е смятало, че климатът по нашите земи е бил умерен. Обикновено историци и археолози не обръщат специално внимание на този факт, просто защото не са климатолози. Но много археологически проблеми могат да се решат само ако подходим комплексно, а не тясно специализирано, като се включат специалности като геология, климатология, хидрология, та дори и зоология и пр. Нека първо разгледаме епохата около 8000 г. пр. Хр. Това е епоха,която според консервативните учени бележи края на ледниковия период. Те смятат, че това е причина климатът у нас да бъде умерен. Дали обаче това е така? Имало ли е изобщо ледникова епоха? Да видим какво ни разказват хората от онези далечни времена. В много пещери у нас, една от които е край Магурата, са запазени рисунки, които изобразяват голи ловци, преследващи животни, типични за саваната! Това са щрауси, жирафи,антилопи и пр. Наскоро гледах предаването по Канал 1 „ Непозната земя”, в което един археолог обяснява, че човекът, който е рисувал тези рисунки е посетил Африка и е изобразил тамошната фауна. Това е просто смехотворно и ненаучно,както ще се убедим по-нататък. Хората, рисували тези рисунки са изобразявали МЕСТНА ФАУНА! По това време Сахара е била зелена, а не пустиня и сред нея са намерени оголени скали, на които са изобразени животни от саванен тип! Това означава, че ареалът на саваната е бил доста по-голям, като е включвал Балканския полуостров, част от Южна Европа и Азия по поречията на реките Тигър и Ефрат. Трябва дебело да се подчертае, че това състояние на климата е продължило чак до късната античност. Траките също са живели в този климат,както можем да съдим по облеклата им, те са изобразени или голи или с много леки облекла. И още нещо – по тяхно време, допреди 2500 г. пр. Хр. по нашите земи е имало лъвове и леопарди. Затова съобщават гръцки историци като Херодот, Ксенофонт, Плутарх, Дион Христозом, Клавдий Елиан и др. В много тракийски оброчни плочки и златни съдове са били изобразявани лъвове. Нещо повече – части от прешлени на такъв лъв са намерени край селищна могила при с. Голямо Делчево, Варненско от проф. Стефан Иванов от Ветеринарно – медицинския факултет през 1968-69 г. По римско време климатът вече е преминал към субтропически. Тук се наблюдава същото явление – римляните са изобразявани с леки облекла. В подкрепа на моята теза е и самата конструкция на сградите – огромни пространства, широки арки и коридори, липсата на камини и помещения за отопляване ( като изключим термите,които обаче имат друга функция). Всичко това говори,че Римската империя се е радвала на разцвет при топъл климат. Едва към края на V – VI век сл. Хр. се наблюдава внезапно захлаждане на климата, тогава започва Средновековието. Климатът става наистина умерен. Вече се наблюдават големи промени в начина на живот при хората, те вече ползват по-топли дрехи, сградите им се стесняват драстично ( тесни прозорци, порти, килии, стъпала, появяват се първите камини). С тази внезапна промяна на климата може да се обясни и великото преселение на народите, включително и това на българите, които са принудени да търсят по-добри земи за оцеляване. Причини за промените в климата има много, но не е предмет на тази тема. Искам само да отбележа,че тези причини показват, че животът на Земята се е развивал скокообразно, а не праволинейно, както се е смятало досега. А това ни кара да сериозно да преосмислим до сегашните схващания за климатичното минало на Балканите, както и нравите и светогледа на тогавашните цивилизации.

Александър Филипов

Няма коментари: