петък, 11 юли 2008 г.

Доказателства за меганаводнения по нашите земи
Тези седименти зад мен са резултат от катастрофално наводнение, което се е състояло на границата между епохите плейстоцен – холоцен ( преди 10 000 – 9000 години). Намира се край село Гюловца, Бургаско. Големите камъни зад мен са влачени от вода. Такива седименти има много в нашата страна, което говори, че Библейския потоп е реалност - не само по света, но и у нас е имало огромни наводнения. Застанал съм пред седиментите, за да покажа мащаба на наводненията.
В същото време край село Тенево,Ямболско също има подобни седименти, макар конгломератите да са по-дребни. В България има много такива колосални седименти, които доказват, че в праисторически времена по нашите земи е имало меганаводнения в райони, които са били суша.