понеделник, 7 юли 2008 г.

Откъде се е появила водата на Земята?


За мнозина това заглавие може да породи усмивки, за други – насмешка, трети – недоумение. Но е интригуващо, че появата на водата все още е загадка. Още повече, че става въпрос за тонове вода – морска, сладка, минерализирана, дъждовна. Това е прецедент в нашата слънчева система. На другите планети също има вода, но не в такива количества, каквито има на Земята. Дали не е по-правилно нашата планета да се нарича Океан? За да разгадаем произхода на водата, нека първо надникнем под микроскоп, наблюдавайки нейната структура. За всички е известна прочутата формула Н2О. Това означава, че молекулата на водата е съставена от два атома водород и един атом кислород. Произходът на водорода е известен, той е разпостранен широко в Космоса, дори и в горещи тела като нашето Слънце. Но произходът на кислорода е забулен в тайнственост. Откъде се е появил този химичен елемент, преди да се свърже с водорода? Досега се е приемало, че кислородът на Земята се е появил благодарение на морските водорасли и тяхната фотосинтеза. Но това не може да е вярно, тъй като както се знае - молекулата на водата е съставена от два атома водород и един атом кислород, т.е. кислородът вече е факт, много преди появата на каквато и да е флора! През 1774 г. един английски химик Джоузеф Пристли е успял да добие кислород от живачен окис чрез нагряване. Значи ли това, че трябва да е имало живачен окис в първичната Земя? Напълно е възможно. По това време Земята е била врящ котел от лава, газове и техни съединения, с отровна атмосфера и негодна за живот. Имало е и активна вулканична дейност. Най-вероятно при този химичен коктейл от изригвания да са се получили химични реакции, които да са свързали кислорода с водорода. Ако сценарият е бил такъв, то водата първоначално е била в газообразно състояние, тъй като Земята все още не е била изстинала. Това обяснява защо в праисторическо време над озоновия слой е имало дебел слой водни пари. Земята била като парник. А какви са доказателствата за наличието на такива пари над озона? На 19 август 1997 година в ежедневника „ Билд” се появила статия под заглавие „ Сензационно откритие” : „ Немският изследователски спътник „ Кристаспас” изненадващо откри в горната част на земната атмосфера следи от водни пари. Това би могло да подкрепи оспорваната теория, че малки комети обстрелват Земята с вода. Не е ясно откъде идва водата”. Моята идея е следната – водата не е дошла от кометите, а при съвсем други обстоятелства. В по-късно геоложко време при охлаждането на Земята се е получило кондензиране, при което водните пари се изсипват в невиждан мощен дъждовен порой върху горещата Земя в течно състояние. Тя все още е била отровна и негодна за живот. Тази идея обяснява защо всички пра-морета са били плитки. Първо, защото не е имало достатъчно вода и второ, защото земната кора е била много тънка и лабилна, което не позволява на водата да проникне надълбоко, тъй като горещата мантия буквално я изпарява. Затова в началото моретата са били горещи, а след дълъг период от време – умерено топли. Тогава се е появил животът. Първите водорасли са играли ролята на универсален филтър. Това слага началото на първите морски организми. А какво е станало с всичкия този живачен окис, който споменах по-горе? Според мен живакът се е утаил или в минерал, руда чрез някакви други съединения или е проникнал още по-надълбоко в земните недра. Впрочем, това обяснява и произхода на петрола, той е продукт на този прахимичен коктейл, който се е разиграл в древността.Днес водата не е в такива огромни количества и разпределението между океаните и континентите е по-различно от това в древността. Освен това част от нея е дошла от тогавашната атмосфера от водни пари. Не случайно в Библията в Битие 7:12 четем: „ И валя дъжд на земята четирийсет дена и четирийсет нощи”. А фотосинтезата на на водораслите и горите играят важна роля, но те не произвеждат кислород, а само отделят, т.е. те са гигантския филтър на Земята. Произвеждането на кислорода става по химичен път и то чрез сложни процеси. За огромно съжаление днес той е намалял много – 21 % срещу 32 % по времето на динозаврите, почти с 11 %! Затова пред човечеството стои важната задача да опази тези скъпоценни ресурси, които са оцелели след милиони години геоложки процеси.Александър Филипов

Няма коментари: