петък, 28 май 2010 г.

Къде е роден Исус ?


Бели петна в историята.

Интересното откритие на израелските археолози до известна степен противоречи на каноническата география на Исус Христос. Когато учените говорят за древния Назарет, те нямат предвид града, в който е израснал Исус, сина на Мария и Йосиф. Защото през първи век пр.н.е. на мястото на Назарет не е имало град, а само (няколко бедни колиби. Ако в евангелските времена е съществувало селище с такова название, то е било толкова незначително, че не би заслужило да бъде споменато в тогавашния списък на градовете на Галилей. Специалистът по география на Исус Бен Хорин дори предполага, че християните са измислили със задна дата местоживеенето на Исус. Как е могло да стане това? Според съобщените в евангелията факти Животът на бъдещия Спасител започнал при много драматични обстоятелства Цар Ирод заповядал да се намери чудния младенец, защото искал да го убие. Благодарение на предупреждението, получено от Небесата, Светото семейство успяло да избяга в Египет. След смъртта на Ирод то можело да се върне в родните места. В Евангелието от Матеясе казва (гл.2: 23): "И дошлият Йосиф се заселил в града, наречен Назарет, за да се сбъдне реченото чрез пpoрока, че Той Назарей ще се нарече." В Евангелието няма никакви указания, за кой пророк става дума в дадения случай. Изследователите десетки пъти препрочитали текста на Свещеното Писание, но не намерили пророчеството, че Месията ще бъде Назарей. След това те търсили просто сходни думи, независимо от контекста, в който те са употребени. Резултатът разочаровал учените - в Стария завет нито веднъж не са били споменати думите Назарей или назарянин. Обнадеждаваща следа се появила само в Книгата на съдиите из-раелеви (гл.13: 3-5): "И се яви Ангел Господен на жената и й каза: ето ти си неплодна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син. И така, пази се, не пий вино... и не яж нищо нечисто. И ти ще заченеш и родиш син, и бръснач не ще докосне главата му, защото от самата утроба този младенец ще бъде назарей Божий и ще започне да спасява Израел от ръцете на Филистимляните." При разглеждането на този откъс на древноеврейски език специалистите веднага обърнали внимание, че има далечно сходство - този младенец трябва да стане назарей Божий. Сходството между назарей очевидно не е свързано с града Назарет. Назир наричали благочестивия човек, който избягвал грешните мирски удоволствия и се бил посветил на службата на Бога. Посоченият фрагмент от Книгата на съдиите няма никакво отношение към града Назарет. На друго място се казва, че в Назарет се е появило дете, за чието раждане е известил Ангел, но това е бил Симон, герой от Стария завет, който съвсем не е свързан с Исус Христос. Втората следа е открита в Книгата на пророка Исай. Това е много интересно съобщение, което означавало, че в семейството на Иесей, баща на цар Давид, трябва да се роди Месията, белязан от Духа Господен. Затова родство на Исус свидетелства и неговото определение "цар Юдейский", но за Назарет в този фрагмент пак не е казано нито дума. За да проверят не се ли е загубил първоначалният смисъл при превода, учените анализирали древноеврейския текст на Библията. В древноеврейския оргинал значението потомък е предадено с думата анезер (незер). Сходството й с названието Назарет е твърде отдалечено - от него е трудно да се направи извод, че така са наричали жителите на назарет. Но да се върнем към Евангелието от Матея. Пророчеството, споменато там във втора глава, не се среща никъде другаде в Свещеното Писание. А всъщност това е било много важно предсказание, че Йосиф е могъл специално да се пресели в Назарет, заради съзвучието на думите, за да се сбъдне напълно пророчеството. В гръцкия текст на Евангелието няма думата назарянин, а само назарей. Каквото и значение да се придава на думата назарей, то във всеки случай не означавало жител на Назарет. Град Назарет не се посочва в изчерпателния списък на населените места в Книгата на Исус на Навин нито в изключително точните данни в трудовете на историка Йосиф флавий. Възможно е по времето на Исус Христос, в покрайнините на Яфа в Галилей да е имало селце с такова название, но е малко вероятно, че днешният Назарет има някакво отношение към него. Светините, които днес показват там, навярно не са исторически. Критическият анализ в текста на Евангелието не потвърждава отдавна утвърдената в съзнанието на вярващите християни представа за Назарет като за родния град на Исус. Дори да е съществувало село Назарет, думата назарей все пак не е означавала жител на Назарет. Преди 10 хиляди години в покрайнините на Назарет се намирал център за древна езическа култура В историята доста често е ставало така, че млади развиващи се култури са изграждали своите храмове и жертвеници на местата на стари светини. Така например град Бет - Лехем (на български традиционно се нарича Витлеем) дълго преди Рождество Христово е бил по всяка вероятност значителен религиозен център. Там почитали езическия бог Лаха, а названието Бет - Лехем (или Бет - Лахам) означава дома на Лаха. В дълбока пещера бил построен езически храм в чест на Божеството Думу-зуи, на което по-късно израелтяните повече или по-малко открито почитали под името Тамус. Този Тамус може да се смята в известен смисъл предшественик на Исус: Тамус се е родил в пещера там, където се е появил на белия свят и младенецът Исус. Над това място е построена църквата Рождество на Исус Христос. В Свещеното Писание често се срещат исторически неточности - тръгване от Египет, за което се тълкува в Библията, не е имало; и завоюването на Светата земя също е чиста измислица - не е имало никакъв военен поход. И не е било нужно да се разрушават стените Ерихон, тъй като Ерихон отдавна вече лежал в развалини... Въпросът за родния град на Исус от Назарет остава без отговор.

Няма коментари: