вторник, 26 октомври 2010 г.

ЗАГАДЪЧНИЯТ АРИЙСКИ ГРАД АРКАИМ


Вече повече от сто години лингвисти,историци и изследователи търсят родината на Индоевропейската култура.Индо-иранците са смятани за”живия мост” между Източната и Западната култури-техния гений се простира в много модерни нации,както в Азия,така и в Европа.Когато малките индо-европейски племена споделяли една голяма територия,наричали себе си ‘ар-йа’.От това название идва и името Арийски племена,познато в днешната история.Арийците са създателите на религията-преклонение пред огъня и са оставили след себе си такива литературни монументи като
Ригвера и Авеста. Мари Бойс,археолог,поддържа впечатляващата хипотеза,че родината на
древните Индо-Иранци започва от азиатските степи и се простира източно от Волга,което е огромна площ.
Аркаим е открит едва през 1987г.Цялата площ на монумента е 20 хил.кв.м..Площта на археологическите разкопки покрива 8 хил.кв.м..На повърхността, добре се различават два концентрични кръга, земни насипи играели ролята на стени.Изградени са от пръст, камъни и дърво.Това е била една развита цивилизация със солидни познания за металургията и широка културна свръзка с други народи,простираща се от Средиземноморието дo
днешен Казахстан и средна Азия.
До момента обстойно са разгледани едва 29 сгради.Днешните астрономи са останали безмълвни пред сложността, местонахождението и акуратността на постройките,вземайки предвид,че на това място няма никакви следи от по-ранна цивилизация или култура.Те сякаш са дошли от нищото,носейки със себе си знания и умения,които учените никога преди не са допускали. А за дa стане историята още по-озадачаваща- Арийците явно са напуснали Аркаим точно преди дa бъде изгорен, няма намерено нито едно тяло. Дали те
сами са изгорили градът си и защо,остава загадка засега.
Посетителите на този археологически обект твърдят, че често стават свидетели на
движещи се в небето светлини, пресвяткащи в близост светлини, мъглявини появяващи се от нищото и други странни и необясними събития. Някои хора започват да чувстват необяснимо напрежение, регистрирани са сериозни промени в пулса,кръвното налягане и телесната температура. Атмосферната температура в тази местност може да се покачи и спадне с 5 градуса в рамките на само 5 минути.Дърветата, които са в близост до обекта страдат от ракови образувания и стволовете им са абнормално изкривени, което е очевиден знак за геопатогенна зона, която влияе на всеки жив организъм. Аркаим е накарал историците да променят концепцията си за Бронзовата епоха.Лингвистичните проучвания повдигат много сериозен въпрос, а именно, че са готови да допуснат ,че древния Арийски е коренът на всички човешки езици. Интересна е и връзката, която някои изследователи проправят с будистите и техния символ имащ същата форма,като Аркаим.Той се нарича
Вселената на ламите. Друг интересен факт е, че вътрешния кръг на Аркаим е реплика на яйцеклетка на млекопитаещо.

Няма коментари: