вторник, 26 октомври 2010 г.

КАКВО Е ЗЕМНА ПРЕЦЕСИЯ ?


Изчисляването на прецесията е много важен инструмент за историка, който му помага да разбере древните хора, чиято религия често е насочена към " небесните богове" и е основана на наблюдения на небосвода - това, което днес наричаме астрономически наблюдения с невъоръжено око. Така се разбира, че древните хора са строили религиозни паметници и храмове, прилагайки геометричната астрономия за изразяване на астрономическа ориентация и други небесни явления чрез използване на символна архитектура.
По - нататък следва, че ако определена архитектурна особеност на даден паметник поражда предположения за ориентиране спрямо някаква звезда, с помощта на прецесионните изчисления е възможно да се определи периодът на създаване на паметника с много добра точност. Също чрез "пресъздаване" на небосвода за дадена епоха
можем да видим онова, което са съзирали древните строители и да разберем по - добре религиозното значение на наблюденията им чрез проекта и символиката на паметника.(Бовал, Р. "Загадката Орион").

Няма коментари: