събота, 20 ноември 2010 г.

Какво е „информативност” на водата?


Интересни материали и открития представя тук биофизикът д-р Игнат Игнатов:

Академична справка на проф. д-р Игнат Игнатов

Ignat Ignatov


Игнат Игнатов е роден на 1 януари 1963 г. в гр. Тетевен, България. През 1976 г. описва явление, при което малки отвърстия действат като оптични лещи. През 1989 г. завършва физика в Софийския университет “Климент Охридски”. От същата година започва професионално да работи в областта на медицинската биофизика. От 1996 г. е създател, собственик и директор на Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ).
От 2007 г. Игнат Игнатов е почетен доктор в Европейска академия за естествени науки (Германия). От 2013 г. е професор в Руската академия по естествознание.

Международни награди

  • Швейцарски приз 2003 – (Switzerland) (SVPP) (Dr. Theo Locher) (Prof. Ignatov, Prof. Antonov, Eng. Galabova, Eng. Stoyanov)
  • Приз на Вернадски 2003 – (Russia) (ENIOM) (Prof. Jacob Galperin) (Prof. Ignatov)
  • Приз на Чижевски 2005 – (Russia) (ENIOM) (Prof. Jacob Galperin) (Prof. Ignatov)
  • Медал на Кох 2008 – (Germany) (European Academy of Natural Sciences) (Prof. Vladimir Tyminskiy) (Prof. Marinov, Prof. Ignatov)

Научни направления

Научните направления на проф. д-р Игнат Игнатов са – структура на водата, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен (Кирлианов) разряд, нанотехнологии, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета.

1 част


2 част


3 част


4 част

Няма коментари: