четвъртък, 25 ноември 2010 г.


"Ние не бива да убеждаваме скептиците. Техните идеи сами ще отживеят".
проф. Вернер Хайзенберг (1901 - 1976 )

Няма коментари: